انواع سئو

سئو داخلی سایت On Page SEO | سئو خارجی سایت Off Page SEO | سئو تکنیکال | لینک سازی هدفمند یا لینک بیلدینگ

پلن اقتصادی سئو

خدماتی و شرکتی
3/750 میلیون تومان
 • بودجه کلمه کلیدی 10
 • رتبه بین سه نفر صفحه یک
 • مشاوره سئو دارد
 • زمان تحویل شش ماه
 • نوع سئو کلاه خاکستری
 • قرارداد رسمی

پلن حرفه ای سئو

خدماتی و شرکتی
4/5 میلیون تومان
 • بودجه کلمه کلیدی 15
 • رتبه بین سه نفر اول صفحه یک
 • مشاوره سئو تخصصی دارد
 • زمان تحویل یکساله
 • نوع سئو کلاه خاکستری
 • قرار داد رسمی
حرفه ای

پلن برنز سئو

خدماتی و شرکتی
7/2 میلیون تومان
 • بودجه کلمه کلیدی 20
 • رتبه بین سه نفر اول گوگل
 • مشاوره تخصصی سئو دارد
 • سه الی شش ماه
 • نوع سئو کلاه خاکستری
 • قرار اد رسمی
VIP

پلن نقره سئو

خدماتی و شرکتی
9/5 میلیون تومان
 • بودجه کلمه کلیدی 30
 • رتبه بین سه نفر صفحه یک
 • مشاوره سئو دارد
 • زمان تحویل شش ماه
 • نوع سئو کلاه خاکستری
 • قرارداد رسمی

پلن طلا سئو

خدماتی و شرکتی
12 میلیون تومان
 • بودجه کلمه کلیدی 45
 • رتبه بین دو نفر اول صفحه یک
 • مشاوره سئو تخصصی دارد
 • زمان تحویل شش ماه
 • نوع سئو کلاه خاکستری
 • قرار داد رسمی
حرفه ای

پلن VIP

خدماتی و شرکتی
17 الی 21 قیمت گذاری بسته به نیاز کار فرما
 • بودجه توافقی
 • رتبه اول گوگل
 • مشاوره تخصصی سئو دارد
 • زمان تحویل یک تا دو سال
 • نوع سئو کلاه خاکستری
 • قرار اد رسمی
VIP